OPEL ONSTAR
Opel OnStar | Din personlige rådgiver på veien - Opel Norge

Automatisk ulykkesvarsling

App til smarttelefon

24-timers telefon for øyeblikkelig hjelp

Opel Assistanse

Assistanse ved stjålet bil

Bil-diagnose

Nedlasting av destinasjon

Ditt privatliv